اطلاعات تماس

ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی : 4743 - 021