تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به شرکت در این آزمون می باشند بدین منظور لازم است داوطلبان شماره دانشجویی 9 رقمی خود را به منظور ورود به سامانه در اختیار داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی سال 1399
جهت ثبت نام در آزمون EPT لازم است با شماره دانشجویی اعلام شده توسط مرکز سنجش و پذیرش هنگام اعلام نتیجه دوره دکتری تخصصی که مندرج در کارنامه اعلام نتیجه بوده وارد سیستم شده و مراحل ثبت نام را طی نمائید.
اطلاعات تحصیلی
شماره دانشجویی
کد امنیتی کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد