تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به شرکت در این آزمون می باشند بدین منظور لازم است داوطلبان شماره دانشجویی 9 رقمی خود را به منظور ورود به سامانه در اختیار داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی سال 1399 به بعد
جهت ثبت نام در آزمون EPT لازم است با شماره دانشجویی اعلام شده 9 رقمی توسط مرکز سنجش و پذیرش هنگام اعلام نتیجه دوره دکتری تخصصی که مندرج در کارنامه اعلام نتیجه بوده وارد سیستم شده و مراحل ثبت نام را طی نمائید.
به اطلاع داوطلبان گرامی شرکت در آزمون می رساند هیچ یک از کارکنان و اعضای هیات علمی بدون توجه به نوع و نحوه همکاری، اعم از رسمی قطعی،رسمی آزمایشی،پیمانی،حق التدریس، قراردادی،ساعتی،شرکتی،تمام وقت،نیمه وقت و ...مجاز به شرکت در آزمونهای زبان (EPT و اشتمال) در محل اشتغال خود نمی باشند.چنانچه این موضوع رعایت نشود ضمن ابطال آزمون، وفق مقررات و ضوابط با ایشان برخورد خواهد شد.
اطلاعات تحصیلی
شماره دانشجویی
کد امنیتی کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد